VERBROEDERING BEVRIJDING


GESTICHT OP 3 JULI 1980DE VERENIGING VAN DE OUDGEDIENDEN

VAN HET BATALJON BEVRIJDING

Welkom op onze website

De vereniging, die ongeveer 150 leden telt,  heeft als doel een ontmoetingscentrum te zijn van alle oudgedienden van het Bataljon Bevrijding, ter bevordering van de onderlinge vriendschap.

De vereniging verbindt er zich toe om de tradities van het Bataljon Bevrijding in ere te houden. De Raad van Bestuur mag alle wettelijk toegelaten handelingen verrichten om dit doel te bereiken.

Onze vaandeldrager, wijlen “Stonne” Cannaerts, die ons jaren lang met stijl heeft vertegenwoordigd op plechtigheden en begrafenissen

Alle militairen die ooit in het Bataljon Bevrijding gediend hebben. Met alle bedoelen we de officieren, onderofficieren en beroepsvrijwilligers, maar ook de reserve-officieren, onderofficieren en dienstplichtigen.

Het lidgeld bedraagt 15 Euro.

Andere personen kunnen steunend lid of erelid worden na goedkeuring van de Raad van Bestuur.


Door de huidige coronamaatregelen liggen al onze activiteiten stil sedert maart 2020. Wij hopen echter dat we zo spoedig mogelijk weer kunnen opstarten.

Normaal doen we per jaar één verboederingsdag in mei/juni en twee ontmoetingsdagen, de eerste in februari/maart in Leopoldsburg en de tweede in oktober, dit is meestal een uitstap naar een interessante plaats of een bezoek aan een militair getinte locatie.

De geschiedenis van ons Bataljon begint bij het ontstaan van de Belgische Strijdkrachten in Groot Brittannië (BSGB) tijdens de tweede wereldoorlog.

Onze nieuwsbrief verschijnt éénmaal per trimester en wordt bij voorkeur per email verspreid. De leden zonder computer kunnen alsnog de nieuwsbrief per post ontvangen

Copyright Verbroedering Bevrijding   Juli 2021                                                                                                                                Mail: webmaster@bevrijding.be