VERBROEDERING BEVRIJDING


GESTICHT OP 3 JULI 1980DE VERENIGING VAN DE OUDGEDIENDEN 

VAN HET BATALJON BEVRIJDING

Welkom op onze website

De vereniging, die ongeveer 150 leden telt,  heeft als doel een ontmoetingscentrum te zijn van alle oudgedienden van het Bataljon Bevrijding, ter bevordering van de onderlinge vriendschap.

De vereniging verbindt er zich toe om de tradities van het Bataljon Bevrijding in ere te houden. De Raad van Bestuur mag alle wettelijk toegelaten handelingen verrichten om dit doel te bereiken.

Onze vaandeldrager, wijlen “Stonne” Cannaerts, die ons jaren lang met stijl heeft vertegenwoordigd op plechtigheden en begrafenissen

Alle militairen die ooit in het Bataljon Bevrijding gediend hebben. Met alle bedoelen we de officieren, onderofficieren en beroepsvrijwilligers, maar ook de reserve-officieren, onderofficieren en dienstplichtigen.

Het lidgeld bedraagt 15 Euro.

Andere personen kunnen steunend lid of erelid worden na goedkeuring van de Raad van Bestuur.Normaal doen we per jaar één verbroederingsdag in mei/juni en één ontmoetingsdag in oktober; beide hebben plaats in Leopoldsburg. Verder worden we regelmatig uitgenodigd door het bataljon Bevrijding/5Linie voor een militaire plechtigheid of een andere activiteit.

De geschiedenis van ons Bataljon begint bij het ontstaan van de Belgische Strijdkrachten in Groot Brittannië (BSGB) tijdens de tweede wereldoorlog. 

Onze nieuwsbrief verschijnt éénmaal per trimester en wordt bij voorkeur per email verspreid. De leden zonder computer kunnen alsnog de nieuwsbrief per post ontvangen

Copyright Verbroedering Bevrijding   Juli 2021                                                                                                                                Mail: webmaster@bevrijding.be