VERBROEDERING BEVRIJDING


GESTICHT OP 3 JULI 1980DE VERENIGING VAN DE OUDGEDIENDEN 

VAN HET BATALJON BEVRIJDING

Historiek

De geschiedenis van Bevrijding begint bij het ontstaan van de Belgische Strijdkrachten in Groot-Brittannië (BSGB) tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

In de vroege ochtend van 10 mei 1940 werden we overrompeld door een sterke Duitse strijdmacht. Vanaf dan kende België een lange en terneerdrukkende vijandelijke bezetting. Een handvol Belgen is er echter, na deze pijnlijke gebeurtenis, in geslaagd Groot-Brittannië te bereiken. Sommigen namen dienst in de RAF of in de Royal Navy. Anderen vormden de eerste groep BSGB. Zij werden versterkt door Belgen, die het zuiden van Frankrijk bereikt hadden, door diegenen die alle hindernissen trotseerden en uit België en zelfs uit Duitsland vluchtten.

Op 12 augustus 1940 zijn de BSGB officieel samengesteld uit een hoofdkwartier, de gevechtseenheid bestaande uit vier pelotons, een bataljon pioniers van twee compagnies, een compagnie Depot en Park en de Compagnie militaire werklui. Op 08 oktober 1940 wordt Commandant SBH Cumont aangeduid als Commandant van het 1ste Bataljon Fuseliers in vorming. Dit bataljon neemt de Britse organisatie aan en bestaat uit drie compagnies en een schoolpeloton buiten kader. Op 12 December 1942 wordt tot een reorganisatie van de BSGB besloten. Ze zullen voortaan bestaan uit twee groeperingen. De Eerste Groepering zal alle strijdende eenheden bevatten en de niet­-strijdende eenheden zullen deel uitmaken van de Tweede Groepering.

Op 02 januari 1943 wordt de Eerste Belgische Groepering opgericht te Clacton-on-Sea onder bevel van Luitenant-kolonel Stafbrevethouder Piron. Ze zal bestaan uit: een staf, drie gemotoriseerde onafhankelijke eenheden, een batterij artillerie, een eskadron "auto-blindés", een compagnie genie, een brigadetrein, werkplaatsen en een geneeskundige dienst. Zo zou deze 1ste Groepering uitgroeien tot een mini brigade.

Na een doorgedreven training en ook na lange maanden van ongeduld en hoop, kreeg de Brigade eindelijk de kans om in actie te treden. Op 3 augustus 1944 verlaat het gros van de brigade Newmarket om in te schepen op vier Liberty-schepen op 4 augustus. Op 8 augustus begint de ontscheping. De brigade wordt onder het bevel geplaatst van de 6th Airborne Division.

Op 12 augustus lossen ze een Britse eenheid af en stonden voor Sallenelles oog in oog met de 5de Duitse Parachutisten­brigade. Op 17 augustus 1944 wordt het bevel gegeven voor de achtervolging, die leidde tot de inname van Françeville. Binnen de eerstvolgende tien dagen bevrijdde ze o.a. Houlgate, Auberville, Villers-Sur-Mer, Deauville, Trouville, Pennedepie, Berville, Foulbec.Op 28 augustus gaat de Brigade over van de 6de Airborne Division naar de 49ste Britse Divisie "The Polar Bears". Op 2 september ontvangt Kolonel Piron de mededeling van de Commandant van het XXXste Britse Corps te Beaumetz-les-Loges, dat zijn Groepering zal deelnemen aan de bevrijding van Brussel onder bevel van de Britse Guards Armoured Division.


Op 3 september 1944 overschrijden ze de Frans-Belgische grens te Rongy en vorderen verder langs Leuze, Peruwelz, Ath, Antoing tot Edingen. Voor de eerste maal sinds veel dagen kunnen de mannen zich nog eens wassen en rusten. De volgende dag omstreeks drie uur in de namiddag doen ze hun intrede in onze hoofdstad. Tussen 4 en 10 september werden te Brussel, aan de eenheden van de Brigade opdrachten gegeven als: het bewaken van de bruggen over het kanaal, het ontmijnen van de vliegvelden van Melsbroek en Evere, het verdedigen van de noordrand van Brussel en het zuiveren van de driehoek Brussel, Leuven, Mechelen.

Op 11 september 1944 om 0800 Hr verlaten ze Brussel, onder het bevel van de 8ste Britse Armoured Brigade van het XXXste Corps, met als opdracht zich meester te maken van de streek rond Leopoldsburg. Ze bezetten Beverlo, Heppen en Leopoldsburg. Op 13 september komt de Brigade onder bevel van de 50ste Schotse Divisie. Leopoldsburg wordt door de Brigade verlaten op 20 september om zich naar Peer, Bree, Meeuwen, Kaulille en Bocholt te begeven. Op 28 september installeren ze zich te Maaseik, Neeritter, Hunsel, Ittervoort en Thorn aan het kanaal van Wessem. Op 29 september komt de brigade onder het bevel van XIXste US Corps. Gedurende zeven weken verzekert ze de verbinding tussen Britse en Amerikaanse legers over een zeer uitgestrekt en bijzonder blootgesteld front.

Op 31 oktober 1944 komt de brigade onder bevel van 53ste Welsh Division, en op 11 november slagen ze erin de laatste Duitse stellingen ten westen van het kanaal van Wessem te vernietigen. Op 16 november wordt de Belgische Brigade afgelost en begeeft zich naar Groot-Beersel. De volgende dag vertrekt ze met rust naar Leuven. Van daaruit begeven ze zich naar St Niklaas, Temse en Hamme om zich te reorganiseren.

Tweeduizendvierhonderd jonge vrijwilligers melden er zich om de rangen van de Brigade te versterken. Hun opleiding vangt aan op 2 januari 1945 en op 3 april 1945 trekken ze reeds naar het front. Zoals de ouderen onderscheiden de jonge vrijwilligers zich bij talrijke gelegenheden tijdens de tweede Hollandse veldtocht en vooral bij Heusden, Opheusden, Capelle en Ochten. Hun inzet aldaar ging het langverwachte "staakt het vuren" vooraf. Op 8 mei 1945 begeeft de Brigade zich over Arnhem naar Leerdam om.er de 361ste Duitse Divisie en de 20ste Duitse Brigade te ontwapenen.

De 16de mei vertrekt de Brigade naar Neuenkirchen en later naar Sendenhorst, in Duitsland om er strategische punten te bewaken.

‍ 

Op het vaandel, versierd met de nestel van het oorlogskruis, schitteren twee citaten in gouden letters : NORMANDIE en KANAAL VANWESSEM. De vermelding "NORMANDIE" mag volgens het legerdagorder Nr 108 (Besluit van 13 april 1945 nr 363) gedragen worden om:

"..... deze eenheid was gedurende de vooruitgang van het 1ste Canadees Leger, van de Orne tot aan Le Havre, steeds bij de voorhoede der divisie waaraan zij verbonden was. Maakte zich na zware gevechten, meester van al de localiteiten langsheen de Normandische kust en namelijk van de steden Cobourg, Villers-Sur-Mèr, Deauville, Trouville, Honfleur en Bolbec. Hare actie bezorgde haar de hoogste blijken van waardering vanwege het geallieerd opperbevel."

De naam "KANAAL VAN WESSEM" mag vermeld worden, om:

"..... deze eenheid verzekerde gedurende zeven weken, de verbinding tussen de Britse en Amerikaanse legers, terwijl zij, met zwakke strijdkrachten een zeer uitgestrekt en bijzonder blootgesteld front bezette. Behield door offensieve en defensieve verrichtingen, al hare stellingen en misleidde aldus de vijand omtrent de belangrijkheid van hare strijdkrachten. Had de eer met goed gevolg de eerste aanval uit te voeren bij het offensief dat het 2de Britse Leger van het Kanaal van Wessem naar de Maas heeft gebracht." 


In de naoorlogse periode komen nieuwe rekruten de plaats innemen van de veteranen en anciens van de brigade. Op 8 maart 1946 krijgen de drie bataljons elk een eigen naam. Het 1ste Bataljon krijgt de naam "Bevrijding", het 2e Bataljon wordt het 1ste Linie en het 3de Bataljon wordt het 2de Linie. Op 1 augustus 1946 ruilen het 1ste Linie en het Bataljon hun "Bevrijding" benaming, traditie en korpscommandant, zodat uiteindelijk het oorspronkelijke 2de Bataljon de naam Bevrijding draagt. Later werden de beide andere bataljons ontbonden en houdt het Bataljon Bevrijding het verleden en de traditie van de Brigade in ere. 


Vanaf 15 mei 1945 tot 17 december 1945 neemt de Brigade Bevrijding deel aan de bezetting van Duitsland. Tussen 17 december 1945 en. 10 mei 1946 is Brugge de eerste garnizoenstad. Dan vertrekt de Brigade opnieuw naar Duitsland. Het Bataljon Bevrijding wordt ingekwartierd te Euskirchen, het 1ste Linie te Duisdorf en het 2de Linie te Weiden.

In 1949 krijgt het Bataljon Bevrijding Siegen als garnizoenstad.

In 1960 wordt ter gelegenheid van de onafhankelijkheid van het toenmalige Belgisch Congo, terug beroep gedaan op het Bataljon Bevrijding. Twee marscompagnies en de Staf Bevrijding worden ingezet om de rust en de orde te helpen herstellen. Deze opdracht wordt met succes uitgevoerd.


In 1962 verblijft een derde manseenheid in Ruanda-Burundi.


In 1970 wordt Leopoldsburg de nieuwe garnizoensplaats van het Bataljon Bevrijding. 

Op 27 juni 1992 fusioneerde het bataljon met het 5de Linie, en kreeg het een nieuwe naam: "Regiment Bevrijding - 5 Linie"


Copyright Verbroedering Bevrijding   Juni 2021                                                                                                                                Mail: penningmeester@bevrijding.be